Approach
Approach

Voor aanvang van een project, bespreken we uw wensen en exploreren de benodigde functionaliteit.

  • Bespaar tijd en resources
  • Identificeer en manage risico’s proactief
  • Benut iteratieve productontwikkeling

Onze vertegenwoordiger en business analist, verhelderen uw vraag. We bestuderen uw aanvraag net zo lang tot we voldoende weten om de oplossing voldoende gedetailleerd te specificeren en een goede inschatting te maken van de benodigde tijd en kosten. U ontvangt van ons een high-level requirementsdocument met een indicatieve offerte. Zodra we het hier over eens zijn, gaat ons technische team aan de slag en werkt het projectvoorstel gedetailleerd uit tot het niveau dat nodig is om het project daadwerkelijk te kunnen starten. Veelal bevat dit voorstel de user story, workbreakdownstructure, onderbouwde tijd- en kosteninschatting en – indien nodig – additionele documenten zoals flowcharts, uit te voeren R&D etc. Zodra we het hier over eens zijn, ontvangt u de definitieve gespecificeerde offerte.

Opstart

Zodra het voorstel en de offerte zijn getekend, begint het project. We selecteren de juiste medewerkers en de teamlead maakt samen met het team de tijdsplanning. Onze teams bestaan veelal uit een mix van business analisten, marketing professionals, ontwerpers, ontwikkelaars, testers, R&D experts, project manager en SEO-experts. Vervolgens kicken we het project samen met u af: we bediscussiëren alle projectdetails en besluiten welke projectmanagementmethode het beste aansluit op de complexiteit van uw project en uw voorkeuren. Vaak gebruiken we Agile, maar onze ervaren projectmanagers hebben ook ervaring met andere methoden. We vullen onze projectmanagementtool vervolgens met alle relevante gegevens, waarna dit de centrale tool voor het projectmanagement wordt. Met deze tool managen we alle relevante projectgerelateerde informatie, planningen, resources, issue- en risicomanagement, change management, kosten en rapportages.

Projectmanagement

Voor de meeste projecten gebruiken we Agile, soms in combinatie met andere projectmanagementmethoden. Deze iteratieve ontwikkelmethode biedt een optimale combinatie van beheersing en flexibiliteit, die past bij het soort projecten dat wij meestal doen. Het team plant en bewaakt de voortgang binnen afgebakende tijdsframes (sprints). Ons CFT team bespreekt dagelijks elk relevant detail van het project. Zo kunt u er zeker van zijn dat problemen, risico’s en communicatie-issues vroegtijdig worden gedetecteerd en effectief worden gemanaged. Wij houden u constant in de loop en bespreken issues, afwijkingen en changes zodra deze zich voordoen. Uiteraard rapporteren we voortgang en resultaten met de afgesproken frequentie.

Het resultaat: een consistent en continu ontwikkelproces met duidelijke productopleveringen, waarbij iedereen maximaal geïnformeerd en betrokken is.

Project Management Sprint

Strak Projectmanagement vormt de basis voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen

Projectuitvoering

Vanuit een grondige analyse van de requirements, selecteren we de meest passende combinatie van technologieën. Vervolgens plannen we de sprint op basis van een duidelijk prioriteitsstelling. Tijdens de uitvoering, garandeert de Agile aanpak dat het werk continu bewaakt en waar nodig bijgesteld wordt. Aan het einde van een sprint leveren we software op, die getest en gedemonstreerd kan worden. Zo kunt u gemakkelijk de voortgang volgen en controleren of de requirements worden ingevuld. Issues en prioriteiten worden openlijk gerapporteerd, besproken en aangepakt tijdens meetings. Na elke sprint evalueren we onze aanpak, de samenwerking binnen het team en de interactie met belanghebbenden. Op basis hiervan passen we waar nodig het project aan, waarbij we continu leren.

Projectafsluiting

Nadat de ontwikkeling gereed is, contoleren we of alle code, documentatie en andere projectdeliverables volledig en juist zijn overgedragen. Pas na een grondige teamevaluatie en evaluatie met de klant sluiten en archiveren we het project. Wij streven naar continue verbetering en besteden veel aandacht aan het implementeren van de ‘lessons learned’. Dit, omdat we ervan overtuigd zijn dat continue verbetering van de kwaliteit van de kwaliteit van onze producten en diensten een voorwaarde is voor het opbouwen van langetermijnsamenwerkingsverbanden met onze klanten.